https://psid2020.plStanisław Lamczyk

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Stanisław Lamczyk urodził się 12 sierpnia 1957 r. w Brusach. Obecnie Senator RP X kadencji. Był posłem na Sejm V, VI, VII i VII kadencji.

Senator jest członkiem Komisji Narodowej i Innowacyjności, wiceprzewodniczącym Komisji Infrastruktury, członkiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

W 1984 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. W 2002 roku ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Organizacji i Zarządzania. W 2010 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, broniąc pracy doktorskiej „Polityka Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. W latach 1987-1990 pracował w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Radunia” w Somoninie, następnie od 1990 do 2005 roku był prezesem przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowego „IZOBUD”. Od 1998 do 2002 roku był radnym gminy Somonino, następnie przez trzy lata zasiadał w radzie powiatu kartuskiego.

Pozostali prelegenci

Jürg Burri

Ambasador Szwajcarii

Doris Leuthard

była Członkini Szwajcarskiej Rady Federalnej

David Aloia

Hupac

Mariusz Banaszuk

Value Quest

dr Jacek Bartosiak

Strategy&Future

dr Michał Beim

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jakub Crhonek

Clearsight Investments AG

Mateusz Gilewski

Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Werner Huber

Hochparterre

Willi Hüsler

IBV

dr inż. Jerzy Lejk

Metro Warszawskie

Michał Litwin

Nevomo/Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych

Łukasz Malinowski

Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Sabina Nowosielska

Prezydent miasta Kędzierzyn-Koźle

Ulrich Schwendimann

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza

Michał Stępień

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza

Michał Szlachta

Hupac

Arkadiusz Świerkot

Stadler Rail

Marek Tarczyński

Polska Izba Spedycji i Logistyki

Paweł Wierzbicki

Schindler